تکنولوژی نانوبالانس

تکنولوژی نانوبالانس برای کنترل نانوی ارتقای مواد

توسعه و تحقیات نانو در فرایندهای طراحی مواد لاستیکی

این تکنولوژی اختصاصی پلتفرم برای طراحی مواد لاستیکی بر اساس نانوتکنولوژی است. با در هم آمیختن چهار عنصر تحقیقات، آنالیز، طراحی و تولید در سطح نانو با فرایند توسعه تکنولوژی، می توانیم به عملکرد بهینه­ای دست پیدا کنیم که دقیقاً به سطوح مطلوب برسد.
ما معتقدیم که کاهش اتلاف انرژی در رابطه با محصولات لاستیکی، پارامتر کلیدی در کاهش مقاومت چرخش است و تحقیقات و آنالیزهای ما در سطح نانو در مورد مواد لاستیکی نتایج معتبری داشته است. با این وجود، به نظر می رسد که طراحی نانوی مواد بر اساس آزمایش و تحقیق بیش از اندازه متکی به مواد موجود در بازار هستند پس تویو تایرز تکنیک­های تولیدی مانند کنترل ضریب ترکیب با دقت بالا در سطح نانو به وجود آورد تا بنیانی برای ارتقای عملکرد محیطی تایر ایجاد کند. این روش را می­توان در تولید انبوه هم استفاده کرد. تکنولوژی نانوبالانس برای تولید موادی که به­منظور دست یافتن به الزامات مشخص عملکرد تایر بهینه شده­اند، ضروری است.

تحقیقات نانو: کشف حقیقت

مشاهده مولکولی فیلرها و پلیمرهایی که در ترکیبات وجود دارند.

آنالیز نانو: درک مکانیزم

آنالیز و بررسی واکنش­های ساختارهای مولکولی مشاهده شده لاستیک در شرایط حرکتی متعدد جهت پیش­بینی مواد لاستیکی بهینه.

شبیه¬سازی دینامیک¬های مولکولی

محدود کردن تحرکات فیزیکی مولکول­های لاستیک (نمودار چپ)، تولید حرارت را کاهش می دهد و در نتیجه آن، اتلاف انرژی تایرها که ناشی از کنترل مقاومت در برابر چرخش است، کاهش می­یابد.

شبیه¬سازی FEM برای ترکیب¬های لاستیکی دارای فیلر

شکاف بین مواد لاستیک با بهبود پراکندگی آن­ها کنترل می­شود. رنگ قرمز نشان­دهنده آسیب (تغییر شکل) ایت و محققان کشف کردند که در مواد جدید ترکیب لاستیک، تغییر شکل یکنواخت­تری صورت می­گیرد که نشان­دهنده اتلاف کمتر انرژی است.

طراحی مواد نانو: ترکیب بهترین مواد

طراحی ترکیب­های لاستیکی بهینه با استفاده از بهترین مواد شناسایی شده از طریق آنالیز ، پیش­بینی و آزمایش نانو.

پراکندگی فیلر

تراکم توده ­ها (معرف­های تقویت­ کننده لاستیک مانند کربن سیاه و سیلیکا) منجر به عدم تعادل­هایی بین تحرکات فیلرها و مولکول­های لاستیک می­شود. پراکندگی مناسب فیلر، بالانس لاستیک و فیلر را بهبود می بخشد تا اتلاف انرژی را به حداقل برساند.

تولید نانو: افزایش عملکرد

تولید ترکیب مواد لاستیکی بهینه که با تکنیک اختصاصی ترکیب نانو به­صورت نانو طراحی شده­اند، پراکندگی یکنواخت­ پلیمر را تضمین می­کند.
روش منحصربه­ فرد تویو تایرز در آنالیز نانوی مواد لاستیکی سرآغاز مرحله جدیدی از پیشرفت تولید تایر است. به دلیل اینکه تکنولوژی نانو بالانس، افق­های شیمیایی را به فرآیندهای فیزیکی مرسوم می ­افزاید، قابلیت تکنولوژیک برای بازتولید دقیق عملکرد شبیه­ سازی شده اهمیت فراوانی دارد. تایر نانو انرژی ما با مصرف بهینه سوخت، نتیجه مستقیم این تکنولوژی نوآورانه است.