تکنولوژی نانوبالانس

کاهش اتلاف انرژی در رابطه با محصولات لاستیکی، پارامتر کلیدی در کاهش مقاومت چرخش است و تحقیقات و آنالیزهای شرکت تویو در سطح نانو در مورد مواد لاستیکی نتایج معتبری داشته است.